قیمت آبرسانی با تانکر

قیمت آبرسانی با تانکر             تماس با ما 09354080018

 • تامین آب برای پروژه های عمرانی
 • تست آبندی استخر های عمومی و خصوصی
 • تانکر آبرسانی استخر بابرترین کیفیت و شفافیت
 • آبرسانی کارواشهای سطح شهر تهران
 • انجام خدمات آبرسانی به مترو وجاده سازی

تماس با ما:  09354080018

large red truck tanker with polished metal trailer 101266 383 min 300x199 - خدمات آبرسانی

فعالیت های ما

 • پرکردن استخر
 • فروش آب استخر
 • قیمت آبرسانی با تانکر
 • فروش آب برای استخر
 • حمل آب با کامیون
 • تانکرآبرسانی
 • آبرسانی استخر
 • پخش آب با تانکر